Divan, AB üyesi olmayan bir devletin vatandaşlığına geçen bir kişinin Alman vatandaşlığını kaybedebileceğini belirtti. Buna göre, Alman kanunlarında yer alan düzenlemenin AB hukukuna aykırı olmadığı karara bağlandı. Divan, bu durumda AB vatandaşlık haklarının da kaybedilebileceğine vurgu yaparak, AB'ye üye devletlerin vatandaşlıkla ilgili koşulları belirleme hakkına işaret etti.

Reisi'nin Cenaze Namazını Dini Lider Kıldırdı Reisi'nin Cenaze Namazını Dini Lider Kıldırdı

Ancak Divan, kişilerin AB vatandaşlığının kaybedilmesinin kendileri açısından orantısız sonuçlara yol açıp açmadığına dair mahkemelere başvurabileceklerine de vurgu yaptı.

Bu kararın Türkler aleyhine önemli bir etkisinin olması beklenmiyor çünkü Almanya, çifte vatandaşlığı teşvik eden yeni düzenlemeleri yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, Almanya'da çifte vatandaşlık isteyenlerin Alman vatandaşlığını kaybetme riski azalacak, böylece Türkler de Alman vatandaşlığına geçmek istediklerinde Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalmayacaklar.

Kaynak: Gazete Duvar