Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti. CHP’nin başvurusu üzerine verilen bu karar, Türkiye’nin ekonomik yönetimi ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığı açısından büyük önem taşıyor.

Anayasa Mahkemesi, 7 Aralık 2023 tarihli kararında, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 151. maddesinin (h) ve (j) bentlerini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar, Resmî Gazete’nin 4 Haziran 2024 tarihli sayısında yayımlandı. AYM, kararında, TCMB başkanının görev süresi dolmadan değiştirilmesine yönelik yetkinin, Anayasa’nın 91. maddesine aykırı olduğuna hükmetti.

Kararın Gerekçesi

Anayasa Mahkemesi, kararında, TCMB başkanının görev süresi dolmadan değiştirilmesinin Merkez Bankası’nın bağımsızlığına zarar vereceğini belirtti. Mahkeme, bu tür bir yetkinin, Merkez Bankası'nın karar alma süreçlerinde siyasi müdahalelere açık hale getirebileceğine dikkat çekti.

Bu durumun, Türkiye ekonomisinin istikrarı ve güvenilirliği üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.

Ekonomik Yönetim Üzerindeki Etkileri

Bu iptal kararı, Türkiye’nin ekonomik yönetimi ve TCMB’nin bağımsızlığı açısından önemli etkiler doğurabilir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, para politikalarının etkinliği ve ekonomik istikrar için kritik bir öneme sahip.

AYM’nin kararı, Merkez Bankası’nın siyasi müdahalelerden uzak, bağımsız bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamayı amaçlıyor.

881 düzensiz göçmen sınır dışı edildi 881 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Siyasi ve Hukuki Yansımalar

CHP’nin başvurusu üzerine alınan bu karar, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve güçler ayrılığı ilkeleri açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kararın ardından, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili hükümet yetkililerinin nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor. Ayrıca, bu kararın diğer kamu kurumları üzerindeki etkileri ve benzer hukuki düzenlemelere yönelik yapılacak başvurular açısından da emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Karar