Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu deprem sigortası ve ZAS'taki yeniliklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şehit astsubayın vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı  yerine getirecek Şehit astsubayın vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı yerine getirecek

Şimşek, zorunlu deprem sigortasının, 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında bir kanun hükmünde kararnameyle getirildiğini hatırlattı. Bu adımın, sivil konutların sigorta kapsamına alınması için önemli bir adım olduğunu belirtti. Ardından, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) kurulduğunu açıkladı.

2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile zorunlu deprem sigortasının son halini aldığını dile getiren Şimşek, şunları söyledi:

"Bu sigorta modeli, kurulduğu günden bugüne sivil konutlara deprem afeti için teminat sağlamaktadır. Son olarak, 6 Şubat 2023'teki depremler sonucu yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. DASK, 1 Haziran 2024 itibarıyla 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sunmaktadır."

Şimşek, doğa kaynaklı afetlerdeki artışın Türkiye'de de hasarları artırdığını belirterek, "Buna ek olarak, deprem afetinde olduğu gibi diğer doğal afetlerde de konut içindeki taşınır mallarda hasar oluşabilmektedir. Bu nedenle, sigorta himayesinin zorunlu tutulması ve teminatın konut içindeki taşınır malları da kapsaması gerekmektedir" dedi.

Şu an için zorunlu deprem sigortasının, deprem sonucu meydana gelen maddi zararları kapsadığını vurgulayan Şimşek, şunları ekledi:

"Kısa sürede devreye alınacak ZAS ile sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını gibi afetlerin de sigorta kapsamına alınması planlanıyor. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor. Ayrıca, köy alanları da ZAS kapsamında teminat altına alınacaktır. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla devreye alınmasıdır."

Kaynak: CUMHURİYET