Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelik, Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bu yönetmeliğe göre, Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Yönetmeliğe göre, cemevinin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yapılan tespite göre, aydınlatma giderlerinin ödenmesi için bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerekiyor. Aydınlatma giderinin ödenebilmesi için sayaç tefrik işlemlerinin, il müdürlüğünün teknik personeli tarafından cemevinin unsurları dikkate alınarak yapılması zorunlu olacak.

Ödeme koşullarının sağlandığı tespit edilen cemevlerinin aydınlatma giderleri, fatura ibrazına bağlı olarak il müdürlüğünce cemevine bildirilecek ve ödenecek. Aydınlatma gideri ödenen cemevleri ise il müdürlüğü tarafından her yıl yerinde kontrol edilecek.

Hatay Antakya'da Esnafın Elektriği Kesildi: Elektrik Bedelleri Ödenmedi Hatay Antakya'da Esnafın Elektriği Kesildi: Elektrik Bedelleri Ödenmedi

Yönetmelikte ayrıca, ödeme yapılmayacak durumlar da belirlendi. Ticari amaçla kullanılan bölümlerin cemevi dışında kaldığı tespit edilirse, bu bölümlerin aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanmayacak. Ayrıca, yönetmelik hükümlerine uyulmaması halinde ödemesi gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, kesme-bağlama bedeli gibi her türlü bedel abone tarafından ödenecek. Bu bedellerden Başkanlık sorumlu tutulamayacak.

Kaynak: karar