EPDK, elektrik piyasasında teminat mektuplarının elektronik formata dönüştürülmesi için bir karar aldı. Bu karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren piyasa katılımcıları, artık teminat mektuplarını elektronik olarak sunmak zorunda kalacaklar.

Yeni düzenlemeye göre, mevcut teminat mektupları 1 Ocak 2025 tarihine kadar elektronik teminat mektuplarıyla değiştirilecek. Ancak bu tarihe kadar değiştirilmeyen teminat mektupları, teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak. Piyasa Yönetim Sistemi'nde kayıtlı olan tüm serbest tüketicilerin teminat seviyelerini karşılamadığı durumda kayıtları silinecek ve bu değişiklik önceki uygulamada olduğu gibi fatura döneminden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak.

Ayrıca, teminatların Türk lirası karşılıklarının hesaplanması sürecinde döviz nakit teminatlar ve döviz elektronik teminat mektupları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ilan edilen döviz alış kurları dikkate alınacak. Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Eurobond'lar için ise belirli fiyatlar Resmi Gazete'de yayımlanan gösterge niteliğindeki fiyatlar baz alınacak.

İzmir Konak'ta Elektrik Akımına Kapılarak Ölen 2 Kişiyle İlgili Soruşturma: 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı İzmir Konak'ta Elektrik Akımına Kapılarak Ölen 2 Kişiyle İlgili Soruşturma: 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Piyasa katılımcıları birden fazla teminat türü sunabilirler ve bu durumda teminatlar kısmen veya tamamen diğer kıymetlerle değiştirilebilecek. Ancak, nakit Türk lirası ve Türk lirası cinsinden elektronik teminat mektubu dışında kabul edilen kıymetlere değerleme katsayısı uygulanacak. Bu katsayılar, benzer piyasalarda kullanılan katsayılar dikkate alınarak belirlenecek.

Son olarak, teminatlara ihtiyati tedbir konması veya ilgili kıymetin kesin teminat niteliğini ortadan kaldıran bir durum meydana gelirse, bu kıymetler piyasa katılımcısının toplam teminat hesabında dikkate alınmayacak.

Kaynak: Karar