Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kayıtlarındaki dışsallıklarla mücadele etmek ve vergi uyumunu artırmak amacıyla yeni bir vergi paketi hazırlıyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, özellikle hizmet işletmelerinde günlük hasılat tespitlerine dayanarak yıllık hasılatın denetlenmesi sağlanacak. Ayrıca, serbest meslek erbapları ve ticaret erbaplarına yönelik düzenli yoklamalar yapılacak ve beyan edilen hasılat ile yapılan tespitler arasındaki farklar incelenecek.

Vergi mevzuatında yapılacak değişikliklerle birlikte, gelir ve kurumlar vergisi kapsamında ticari kazançlarda tevkifatın kapsamı genişletilecek. Özellikle kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörlerde tevkifat uygulamasının genişletilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi planlanıyor.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da artış öngörülüyor. Örneğin, fatura düzenlememe veya alınmama durumlarında cezalar artırılacak ve belirli fiillerin tekrarında ceza miktarları katlanacak şekilde uygulanacak.

Pakette ayrıca, kayıt dışı çalışmalarla mücadele kapsamında vergi ziyaı cezalarının artırılması ve banka hesaplarının paylaşımı gibi konularda özel usulsüzlük cezalarının uygulanması da öngörülüyor. Örneğin, POS cihazlarının başkaları tarafından kullanılması durumunda ağır cezalar getirilecek ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması teşvik edilmeye çalışılacak.

Mevduat faizlerinde yüzde 1'in üzerinde reel faiz! Mevduat faizlerinde yüzde 1'in üzerinde reel faiz!

Son olarak, kiraya verilen meskenlerde elden kira ödemelerinin önlenmesi için önlemler alınacak ve bu konuda da özel usulsüzlük cezaları uygulanacak. Hapis cezalarının alt sınırlarının artırılması da planlar arasında yer alıyor.

Bu yeni vergi paketi ile Meksika'da vergi uyumunun artırılması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: KARAR