İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyeti konusundaki hukuki mücadelesi sonuçlandı. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün parkı Sultan Bayezid Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devriyle ilgili tescil kararını iptal etti.

Yaylada Ölü Bulunan Betül’ün 3 Arkadaşı Gözaltına Alındı Yaylada Ölü Bulunan Betül’ün 3 Arkadaşı Gözaltına Alındı

Mahkeme, parkın yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline hükmetti.

Gezi Parkı'nın mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesinde sayılan şartların mevcut olduğu iddiasıyla, belediyeden alınmıştı. Ancak mahkeme, dava konusu taşınmazlarda vakfın mülkiyet hakkının bulunmadığına ve vakıf yoluyla oluşturulmuş kültür varlığı olmadığına dair bilirkişi raporlarını dikkate aldı. Topçu Kışlası'nın da vakıf kültür varlığı olmadığı belirlendi.

Sonuç olarak, İBB'nin haklı bulunduğu kararla, Gezi Parkı'nın tapu kayıtlarının Sultan Bayezid Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına iptal edilmesi ve parkın yeniden İBB adına tescil edilmesi kararlaştırıldı. Bu karar, istinaf ve Yargıtay aşamalarında da onaylanırsa, Gezi Parkı yeniden İBB'nin mülkiyetine geçecek.

Kaynak: Cumhuriyet