Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre, idare ve sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmeleri, kamu işçilerinin ücretlerini ve sosyal haklarını belirlemede öncelik kazanacak. Bu karar, çerçeve anlaşma protokollerinin bağlayıcılığına son vererek, sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma hakkını güçlendirecek.

Kararın gerekçesi arasında, çerçeve protokollerinin bağlayıcılığının sendikaların toplu iş sözleşmesi yapma hakkını kısıtladığı belirtiliyor. Bu durumun sendikal faaliyetler ve sendika hakkı üzerinde olumsuz etkileri olduğu vurgulanarak, Anayasa'nın ilgili maddelerine aykırı olduğu ifade ediliyor.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında! Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında!

Bu kararın ardında, 2017 yılında yapılan düzenleme bulunuyor. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na eklenen ek 2. madde, hükümet ile kamu işveren sendikaları arasında çerçeve anlaşma protokolleri imzalanmasına olanak tanıyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bulduğu için iptal etti.

Kaynak: Haberler.Com