İstanbul'da kredi kartı sahiplerinin yüzde 33,9'u borçlarının asgari tutarını ödeyebildiğini belirtirken, yüzde 5,4'ü asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktar ödeme yapabildiğini ifade etti.

Mehmet Şimşek vergi muafiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair tarih verdi Mehmet Şimşek vergi muafiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair tarih verdi

Yüzde 4,1'i ise asgari miktarın altında bir ödeme yapabildiğini dile getirirken, kredi kartı sahiplerinin yüzde 8,6'sı kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini açıkladı.

Raporda ayrıca, İstanbulluların yüzde 17,9'unun bazı ödemeleri yapamadığı ve borç batağında olduğu, yüzde 13,7'sinin geçinme sorunu yaşadığı, yüzde 47,4'ünün ise kıt kanaat geçinebildiği belirtildi.

Katılımcıların yüzde 60,9'u satın aldığı gıda miktarının azaldığını ifade ederken, yüzde 97,8'i ekonomik nedenlerle gıda çeşidini azalttığını bildirdi.

Kaynak: Cumhuriyet