Japonya'nın resmi verilerine göre, ülkenin nüfusu Ekim 2023 itibarıyla önceki yıla kıyasla 595 bin azalarak 124 milyon 352 bine geriledi. Bu düşüş, son 13 yılda ülkenin nüfusunda art arda yaşanan bir trendi yansıtıyor. İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, Japonya'nın toplam nüfusu 1950'lerden bu yana kaydedilen en büyük düşüşü yaşadı.

Ülke içinde oturumu bulunan yabancılar hariç tutulduğunda ise Japon nüfusu, önceki yıla kıyasla 837 bin azalarak 121 milyon 193 bin olarak kaydedildi. Bu durum, Japonya'nın demografik zorluklarla mücadele ettiğini ve yaşlanan bir nüfusa sahip olduğunu gösteriyor.

New York'ta 41. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü Büyük Coşkuyla Gerçekleşti New York'ta 41. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü Büyük Coşkuyla Gerçekleşti

Nüfus yapısında yaşanan değişiklikler de dikkat çekici. 65 yaş üstü nüfus 36 milyon 227 bine, 75 yaş üstü nüfus ise 20 milyon 80 bin kişiye yükselirken, 0-14 yaş arası nüfus ise 14 milyon 173 bine geriledi. Yeni nüfus pastasında 65 yaş üstü dilim yüzde 29,1, 75 yaş üstü dilim yüzde 16,1 ve 0-14 yaş arası dilim ise yüzde 11,4 olarak kayda geçti.

Çalışma çağı olarak kabul edilen 15-64 yaş arası nüfus ise önceki yıla kıyasla 256 bin düşüşle 73 milyon 952 bin olarak hesaplandı. Bu da işgücü potansiyelinin azaldığını gösteriyor.

Ülke genelindeki bu nüfus değişikliklerine paralel olarak, Japonya'da oturum iznine sahip yabancı nüfus 243 bin artışla 3 milyon 160 bin kişiye yükseldi. Bu artış, Japonya'nın kültürel ve toplumsal çeşitlilik açısından değişen bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Tokyo, nüfusu artan tek bölge olarak kaydedilirken, en yüksek nüfus kayıpları kuzeydoğudaki "Tohoku" bölgesinde yer alan Aomori, Iwate ve Yamagata eyaletlerinde yaşandı.

Kaynak: karar