Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e, tecil faizi ise yüzde 36'dan yüzde 48'e yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5 olarak belirlendi. Bu oran daha önce yüzde 3,5 olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un birinci maddesinde düzenlenen ve daha önce yüzde 12 olarak öngörülen kanuni faiz oranı, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 24'e çıkarıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirildi. Tebliğ ile yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı, yüzde 48 olarak belirlendi. Bu değişiklikle, bugünden itibaren yapılacak müracaatlar üzerine tecil edilen kamu alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

Sigaraya dev zam geliyor! Sigaraya dev zam geliyor!

Tebliğin yayımlanma tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanarak tecil edilecek kamu alacakları ile tebliğin yayımlanma tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan kamu alacaklarına, tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece, müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı uygulanacak.

Kaynak: SÖZCÜ