Restoranları Kimler Dolduruyor?

Eğilmez, "Ne krizi?" başlıklı yazısında, restoranlarda ve kafelerde harcama yapan insanların, nüfusun en yüksek gelir grubundan olduğunu vurguladı. Eğilmez, gelir dağılımına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

  • 2022 yılında 906 milyar dolar tutarındaki GSYH'nin yarısını, nüfusun en yüksek gelir elde eden yüzde 20'si (17 milyon kişi) paylaştı. Bu grupta kişi başına ortalama gelir 26.453 dolar.
  • Nüfusun geri kalan yüzde 80'i ise 454,8 milyar doları paylaştı. Bu grupta kişi başına gelir 6.668 dolar.
  • Nüfusun en düşük gelirli yüzde 20'sinin geliri ise 3.134 dolar.

17 Milyon Kişi İçin Kriz Yok

Eğilmez, en yüksek gelir grubundaki 17 milyon kişinin krizden etkilenmediğini, bu kişilerin restoranları, kafeleri ve yolları doldurduğunu ifade etti. Geri kalan yüzde 80'lik kesimin ise büyük bir kısmının ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini belirtti. Eğilmez, bu durumun Türkiye'deki gelir eşitsizliğinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Türkiye ve Arjantin Karşılaştırması

Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan  'erken seçim' bağlantılı 'asgari ücret' açıklaması: Tayyip Bey bunu hesaplıyor Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan 'erken seçim' bağlantılı 'asgari ücret' açıklaması: Tayyip Bey bunu hesaplıyor

Türkiye'deki durumun, Arjantin'deki gelir dağılımıyla benzerlik gösterdiğini belirten Eğilmez, 2022 verilerine göre Arjantin'de GSYH'nin yüzde 47'sinin nüfusun yüzde 20'si tarafından paylaşıldığını, geri kalan yüzde 80'in ise gelirin sadece yüzde 53'ünü paylaştığını ifade etti. Türkiye'de Gini katsayısı 0,43 iken, Arjantin'de bu oran 0,42.

Kaynak: Cumhuriyet