Milli Eğitim Bakanlığı özel okullara ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Değişiklikle "milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlamayacak faaliyetler" yasaklandı. Bakanlık, Aralık 2023'te Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya kutlamalarına ilişkin okullara uyarı mektubu gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu amaçla lise öğrencilerinin akademik gelişimlerine yönelik çalışmalar ile onların ilgi, istekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüleceği "sosyal aktivite ve gelişim merkezi" adı verilen yeni bir kurum türü tanımlandı.

YÖK'ün vakıf üniversitelerindeki profesörlere yönelik yeni kararı! YÖK'ün vakıf üniversitelerindeki profesörlere yönelik yeni kararı!


Özel eğitim kurumlarının açılması, taşınması ve taşınması için verilmesi gereken yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinde değişiklik yapıldı.

Söz konusu belgelere ulaşmanın zorluğu göz önüne alındığında, bu tür işlemlerde 'gayrimenkul tapusu' yerine 'gayrimenkul tapusu' isteneceği ve yapı kullanma izni gerekmeyeceği düzenlendi. Tamamı veya bir kısmı Hazine Bakanlığına ve özel bütçeli idarelere ait olan taşınmazlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ile temsil ettiği ve yönettiği tescilli vakıfların taşınmazlarında özel eğitim kurumu açılmasına izin verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı onayı gerekecek


Gazete Oksijen'in haberine göre; Yönetmelik ile, Türkçe müfredat uygulayanlar dışındaki uluslararası özel eğitim kurumlarının uyguladığı eğitim programları ve bu programların uygulanmasında kullanılan her türlü öğretim materyalinin Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanması zorunluluğu getirildi.

Okulların yıllık çalışma takvimi ve çalışma sürelerinde yapılan değişiklikle, ayrı bir çalışma takvimi merkezi uygulanırken eğitim ve öğretimin genel işleyişine ilişkin sınavlar gibi konuların dikkate alınacağı ve faaliyetlerin bu takvime göre yapılacağı belirlendi. Milli ve kültürel değerlere aykırı olan ve öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlamayan uygulamalar kurumlarda gerçekleştirilemez.

Bakanlıkça onaylanan ders kitapları okutulacak.


Okullarda Bakanlıkça onaylanmış ders kitaplarının okutulması zorunlu hale gelmiş ve bu doğrultuda enstitü kurucusu veya temsilcisi ile enstitü müdürünün görev tanımları hazırlanmıştır.

Özel Eğitim Kurumları Kanunu n. 5580 sayılı Kanunda, parasız eğitimde öncelik sahibi olan, savaş veya hizmet nedeniyle engelli sayılan çocuklar ile koruma, bakım veya barınma sağlanan çocukların ilk ve ortaöğretime merkezi olarak yerleştirilmesi hakkında değişiklik yapıldı.

Teşvik kapsamına girmeyen bölgelerde organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek liselerinden öğrenci kabul etmek isteyen kurumlar, bu öğrencilerden artık ücret alabilecek. Çeşitli özel derslerin özel öğretim derslerine dönüştürülmesini teşvik etmek amacıyla bu süreçlerde başlangıç ​​eğitimi şartı aranmamakta olup, dönüşüm süreci tamamlandıktan sonra programları devam eden öğrenciler, programları tamamlanıncaya kadar aynı kurumda eğitim almaya devam edebileceklerdir. Ayrıca özel dershanelere bağımsız erişim zorunluluğu da ortadan kaldırıldı.

Ne olmuştu?

MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü. Aralık 2023'te bazı medyada yer alan, özel okullarda düzenlenen Noel, Cadılar Bayramı, Paskalya gibi etkinliklerden "velilerin şikayetçi olduğu" haberlerinin ardından Fetullah Güner, tüm illere "Özel okullarda gerçekleştirilecek sosyal etkinlikler" başlıklı bir mektup gönderdi.

Söz konusu yazıda özel okulları faaliyetler konusunda uyarıyordu. Makalede, tüm etkinliklerin 1664 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenleneceği belirtildi. 

Kaynak: karar