Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda köklü değişiklikler içeren bir teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlanıyor. Bu öneriler arasında öğretmen adaylarının eğitim sürecinin yeniden düzenlenmesi ve atanma şartlarının belirlenmesi de yer alıyor.

Milli Eğitim Akademisi Kurulacak

MEB'in açıklamalarına göre, yeni düzenleme kapsamında öğretmen adayları için Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Bakan Yusuf Tekin, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, mevcut öğretmen yetiştirme sürecindeki eksiklikleri gidermek için bu adımın atıldığını vurguladı. Tekin'e göre, dünya genelindeki öğretmen yetiştirme uygulamaları dikkate alınarak Türkiye'de lisans eğitimine ek olarak formasyon eğitimlerinin de sağlanacağı bir sistem benimsenecek.

Hizmet İçi Eğitimler Akademi Bünyesinde

Yeni düzenlemeler ayrıca, mevcut öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini de kapsayacak. Bu eğitimler, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim fakülteleri ile iş birliği içinde düzenlenecek. Bu süreçte öğretmenlerin sürekli olarak değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yeni bir eğitim planlaması yapılacak. Okullarda yapılan denetimlerde yetersiz bulunan öğretmenlere ek eğitim imkanı sağlanacak veya genel idare hizmetine alınabilecekler.

Eğitim ve Atama Süreci

Öğretmenlik mesleği için öngörülen hazırlık eğitimi süresi dört dönem olarak belirlenirken, adayların güvenlik soruşturmasından geçmeleri gerekecek. Akademideki eğitim süreci, teorik dersler ve uygulamalı sınavlar üzerinden ilerleyecek ve başarı şartları belirlenecek. Disiplin ihlalleri, öğrencilere yönelik şiddet ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden davranışlar gibi durumlarda disiplin cezaları uygulanacak.

YKS'de ilk oturum TYT bitti! YKS'de ilk oturum TYT bitti!

Devamsızlık ve Disiplin

Öğretmenlere tanınan devamsızlık hakkı her dönem için beş gün olarak belirlenirken, sağlık raporu ile uzun süreli devamsızlık durumunda kayıtların dondurulabileceği veya akademiden uzaklaştırılabileceği bildiriliyor.

Eğitim Standartlarını Yükseltme Hedefi

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, Türkiye'de öğretmenlik mesleğinin niteliğinin artırılması ve eğitim standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. MEB, bu adımlarla öğretmen adaylarının daha kapsamlı ve kaliteli bir eğitim alarak mesleğe başlamalarını amaçlıyor.

Kaynak: KARAR