Eğitimde şiddet: Öğretmenler yarın ilk derse girmeyecek Eğitimde şiddet: Öğretmenler yarın ilk derse girmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyunun görüşüne sunulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat, bütüncül eğitim yaklaşımını temel alarak öğrencilerin derinlemesine öğrenme imkanı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Çalışmalar sırasında yapılan ülke bazlı karşılaştırmalarda, mevcut müfredatın benzerlerinden çok daha yoğun olduğu tespit edildi ve bu doğrultuda yeni müfredatta %35 oranında bir seyreltme yapıldı. Öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açılardan bütünsel bir şekilde ele alındığı "bütüncül eğitim yaklaşımı" modeli benimsendi. Öğrencilerin inanç, kimlik veya sosyoekonomik durumlarından bağımsız olarak dezavantajlı olmadığı bir öğrenme süreci tasarlandı.

Türkçe'nin öğretimi ve dil becerilerinin geliştirilmesi, eğitim sisteminin temel politikası olarak belirlendi ve Türkçe'nin doğru kullanımına özen gösterilmesi vurgulandı. Alan becerilerine önem verilerek matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi alanlarda öğrencilerin yetkinlik kazanması hedeflendi.

Yeni müfredatta sonuç yerine süreç odaklı ölçme değerlendirme yaklaşımı benimsendi. Ayrıca, öğrencilerin herhangi bir konuda öğrenme yöntemini kendilerinin belirlemesi ve kendi kendilerine öğrenebilmesi için sistem okuryazarlığına önem verildi.

Kariyer planlamasına da önem verilerek 10. sınıfta kariyer rehberliği derslerine yer verilecek. Ayrıca, yeni müfredatla birlikte "yetkin ve erdemli insan" profilinin oluşturulması ve değerler eğitiminin vurgulanması hedeflendi.

Yeni müfredat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden bir hafta boyunca kamuoyunun görüşüne açık olacak. Bu süreçte gelen eleştiriler, öneriler ve paylaşımlar doğrultusunda müfredat revize edilecek ve son halini alacak. Müfredat taslağına erişmek için "https://gorusoneri.meb.gov.tr/" adresi kullanılabilecek.

Kaynak: HABERLER.COM