Anayasa Mahkemesi (AYM), denizcilerin yıllık izin hakları ve kullanılmayan izin ücretlerini ilgilendiren önemli bir karara imza attı. AYM, Deniz İş Kanunu'nda yer alan ve kullanılmayan izin ücretlerinin ödenmesini iş akdinin fesih sebebine bağlayan düzenlemeyi iptal etti. Bu karar, işçilerin hakları ve iş hukuku açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Avcılar'da Trafikte Kavga: Sürücüler Birbirine Girdi Avcılar'da Trafikte Kavga: Sürücüler Birbirine Girdi

AYM, 854 Sayılı Deniz İş Kanunu'nun 40. maddesinin 7. fıkrasını iptal etti. Bu maddeye göre, iş akdi 14. maddenin 1. bendinde yer alan sebeplerden dolayı feshedilse bile denizciye kullanmadığı izin ücretleri ödenmiyordu.

AYM, bu düzenlemenin Anayasa'nın 50. maddesinde yer alan "Dinlenmek, çalışanların hakkıdır" hükmüne aykırı olduğuna karar verdi. Buna göre, Deniz İş Kanunu dışındaki kanunlarda, iş akdi hangi sebeple sona ererse ersin kullanılmayan izin ücretleri iş akdinin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden ödenmek zorunda.

Kararın milyonlarca denizcinin yıllık izin hakkını kullanabilme ve kullandıkları izin ücretlerini alabilme imkanını artırdığı belirtiliyor. Ayrıca işverenlerin keyfi uygulamalarının önüne geçilmesi ve denizcilik sektöründe daha adil bir çalışma ortamının oluşması hedefleniyor.

Deniz İş Kanunu'nda, iş akdinin feshi halinde kullanılmayan izin ücretlerinin ödenmesine dair bir düzenleme bulunmaması nedeniyle AYM'nin iptal kararı önem arz ediyor. Yeni düzenleme ile denizcilerin hakları garanti altına alınacak ve daha adil bir çalışma ortamı sağlanacak.

Bu gelişme, denizcilik sektöründe çalışan milyonlarca kişi için önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. AYM'nin iptal kararının denizcilerin haklarını korumak ve çalışma şartlarını iyileştirmek adına önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: karar