Bakanlığın açıklamasına göre, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödemeden sahte belge ile işlem yapan firmalar hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve soruşturmalar devam ediyor.

Konut piyasasına faiz indirimi devam ediyor Konut piyasasına faiz indirimi devam ediyor

Paralel ithalat (gri pazar) yoluyla gerçekleştirilen lüks araç ithalatında ise;

Bu kapsamda Bakanlık müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde, çeşitli marka/model lüks lüks ürünlerin ithalatında sahte/çift değerli fatura ve sahte A.TR tescil belgeleri kullanılarak 358 lüks aracın ülkeye kaçırıldığı belirlendi. Araçlar. şirketler tarafından yapılmıştır.

Soruşturma raporlarında belirtilen işlem ve eylemleri gerçekleştiren şirket ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak, araçlara el konulması ve müsadere edilmesi talep edildi.

Ayrıca söz konusu şirketlerden bu operasyonlardan kaynaklanan kamu zararına ilişkin yaklaşık 530 milyon lira tutarında tazminat davası açıldı.

Öte yandan açıklamada, Bakanlığın lüks otomobil ithalatındaki ihlalleri tüm boyutlarıyla ortaya çıkarmak, usulsüzlükleri ve haksız rekabet yaratan eylemleri önlemek amacıyla gözetim ve kontrol faaliyetlerini sürdüreceği, kamu maliyesinin yönetilmesi ve gümrük mevzuatına uygun işlemlerin yürütülmesi, hakların korunması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA