Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) engelli adaylara verilen ek puanlarla ilgili kriterlerin yeterince nesnel olmadığı gerekçesiyle ÖSYM'ye idari para cezası verdi.

Özellikle %40 görme engelli bir adayın 2023 yılında YKS'ye başvurup engelli ek puanı talebinin reddedilmesi üzerine yapılan incelemede, adayın talebinin nesnel gerekçelere dayandırılmadığı ve ÖSYM'nin bu konuda daha net kriterler belirlemesi gerektiği sonucuna varıldı. TİHEK, bu durumun sadece başvurucu için değil, genel olarak engelli olan diğer bireyler için de adil bir düzenleme sağlayabileceğini ve kamu yararı taşıyabileceğini belirtti.

Kararda ayrıca, YKS kılavuzunda belirtilen engel türleri ve derecelerinin nasıl değerlendirileceğine dair net usul ve esasların olmamasının eleştirildiği ve bu sürecin şeffaf bir şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Eğitimciler 11 Haziranda Alanlarda Eğitimciler 11 Haziranda Alanlarda

TİHEK'in verdiği karar şu şekilde özetlenebilir: "Başvurucunun engelli ek puanının nesnel koşullara bağlanarak kime nasıl verileceğinin açıkça belirlenmesi ve YKS kılavuzuna eklenmesine ilişkin talebi, yalnızca başvurucunun değil, farklı veya aynı engeli olan diğer bireylerin de faydasına olabilir. Bu nedenle, makul düzenleme yönündeki talep amaca uygun, gerekli ve ölçülü olarak kabul edilmiştir."

Kaynak: KARAR