Koç Üniversitesi ve KONDA Araştırma'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nin Mayıs 2024 sonuçları açıklandı. 17-19 Mayıs tarihlerinde yapılan anket, 74 il ve 1414 mahallede yaşayan 2867 kişiyle telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Boğaz'da geçiş ücretleri arttı: 1 Temmuz'dan itibaren Boğaz'da geçiş ücretleri arttı: 1 Temmuz'dan itibaren

Enflasyon Beklentilerinde Düşüş

Mayıs ayında, hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi, önceki aya göre 6 puan azalarak %113’e düştü. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise 4 puanlık bir düşüşle %92 olarak kaydedildi. Bu veriler, Mayıs-Aralık döneminde enflasyonda 21 puanlık bir düşüş beklentisi olduğunu gösteriyor. Ortalama yıllık enflasyon beklentisi %113 iken, medyan değer %100 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon tahmininde ise ortalama ve medyan değerler sırasıyla %92 ve %90 olarak açıklandı.

Demografik Kırılımlar ve Beklentiler

Ankette elde edilen demografik veriler, enflasyon beklentilerinin yerleşim tipi, çalışma durumu ve hane nüfusuna göre farklılık gösterdiğini ortaya koydu:

  • Yerleşim Tipine Göre: Kırsal alanlardan metropol alanlarına doğru gidildikçe enflasyon beklentisi artıyor. Metropollerde yaşayanlar, en yüksek enflasyon beklentisine sahip grup olarak öne çıkıyor.
  • Çalışma Durumuna Göre: En yüksek enflasyon beklentisi emeklilerde görülürken, işsizler bu grubu takip ediyor. Bu gruplar, ekonomik zorluklarla en fazla mücadele edenler arasında yer alıyor.
  • Hane Nüfusuna Göre: En yüksek enflasyon beklentisi, 1-2 kişinin yaşadığı hanelerde gözlemleniyor.

Dayanıklı Tüketim Malları Alım Zamanı Değerlendirmesi

Katılımcılara, buzdolabı ve elektronik eşya gibi dayanıklı tüketim mallarını almak için uygun bir zaman olup olmadığı sorulduğunda, geçen ay katılımcıların %92’si evet derken bu ay bu oran %85’e geriledi. Bu durum, ekonomik belirsizliklerin hanehalkları üzerindeki etkilerinin devam ettiğini gösteriyor.

Ekonomik Belirsizlik ve Geleceğe Dair Umutlar

Anket sonuçları, Türkiye’deki hanehalklarının enflasyon konusundaki endişelerinin sürdüğünü ancak geleceğe dair umutların da arttığını gösteriyor. Avrupa ülkelerinden gelen sık vize reddi ve uluslararası diplomatik sorunlar, Türkiye'nin iç piyasasında da ekonomik zorluklara yol açıyor.

Araştırmanın Künyesi

Araştırma, Türkiye’nin 18 yaş üstü yetişkin nüfusunun enflasyon beklentilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirildi. Örneklem, ADNKS verilerine dayanarak mahalle ve köylerin nüfus büyüklükleri ve eğitim seviyeleri ile 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri sonuçlarına göre katmanlandırıldı. Araştırmanın hata payı %95 güven aralığında +/- 1,83, %99 güven aralığında ise +/- 2,41 olarak belirlendi.

Kaynak: KARAR