Uluslararası Suç İzleme Kuruluşu (FATF), Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeledeki çabalarını değerlendirmek üzere önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyor. 2021 yılında Türkiye'yi gri listede yer alan FATF, ülkenin bu listeden çıkarılması için haziran ayında bir karar almayı planlıyor.

FATF, Türkiye'nin, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeledeki eylem planını büyük ölçüde tamamladığını belirtiyor. Bu durum, ülkenin uluslararası toplum nezdinde finansal itibarının yeniden inşası için önemli bir adım olarak görülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin FATF tarafından belirlenen eylem planının tüm maddelerini başarıyla tamamladığını ve gri listeden çıkma sürecinin son aşamaya geldiğini ifade etti. Bu sürecin, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeledeki kararlılığının uluslararası arenada tanınmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

FATF'ın gri listeden çıkarılmasıyla birlikte Türkiye'nin finansal piyasalardaki güvenilirliğinin artması ve uluslararası yatırımların artış göstermesi bekleniyor. Bu durum, ülkenin ekonomik büyümesi ve istikrarı açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin FATF tarafından alınacak karara ilişkin süreç, hem ulusal hem de uluslararası medya tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede sergilediği çabaların uluslararası alanda tanınması, ülkenin ekonomik geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son olarak, Türkiye'nin FATF tarafından gri listeden çıkarılmasıyla birlikte, uluslararası finansal sisteme entegrasyonunun daha da güçlenmesi ve ülkenin ekonomik büyümesinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu sürecin, Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolünün güçlenmesine ve ülkenin ekonomik potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İBB kreş ücretlerine yüzde 100 zam yaptı! İBB kreş ücretlerine yüzde 100 zam yaptı!

Kaynak: Son Dakika