Yargıtay, kredi borçlarını erken kapatanları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kredi kullanımı sırasında alınmayan analiz veri ücretinin erken ödeme nedeniyle alınmasının mümkün olmadığını belirtti.

Sakarya'da bir özel okulun vekili, çekilen ve erken kapanan 3 ayrı kredi için banka tarafından tahsil edilen ücretlere ilişkin dava açtı. Sözleşme hükümlerinin genel işlem şartı niteliğinde olduğunu beyanla kredi sözleşmelerine bağlı olarak istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil edilen tutarlardan fazlaya dair hakkı saklı kalmak kaydıyla, bir kısım ödemenin bankadan alınarak davacıya verilmesini talep etti.

İlk derece mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi ve fazlaya ilişkin talebi reddetti. Bu karara karşı yapılan istinaf başvurusu ise reddedildi. Bölge adliye mahkemesinin kararına karşı temyiz talebi yapıldı.

Kastamonu'da Huzur Uygulamasında 5 Kişi Yakalandı Kastamonu'da Huzur Uygulamasında 5 Kişi Yakalandı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, verdiği kararda kredi kullanımı sırasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınamayacağını vurguladı.

Kaynak: cnn türk