Türkiye'de kredi kartı kullanıcılarının sayısı hızla artarken, yüksek faiz oranlarıyla birlikte ödeme zorlukları yaşayanların borç riski giderek artıyor. Merkez Bankası'nın son Finansal İstikrar Raporu, bireysel kredi kartı borçlarının önemli bir kısmının ödenemeyerek faize bırakıldığını gösteriyor, bu da borç yükünün arttığının bir işareti.

BORÇLAR HIZLA BÜYÜYOR

Boğaz'da geçiş ücretleri arttı: 1 Temmuz'dan itibaren Boğaz'da geçiş ücretleri arttı: 1 Temmuz'dan itibaren

Son bir yılda bireysel kredi kartı borçlarında dikkate değer bir artış yaşandı. Toplam borç miktarı 848 milyar TL artarak 1 trilyon 433 milyar TL'ye yükseldi. Bu borcun önemli bir kısmı, ödeme zorluğu nedeniyle faize bırakıldı. Merkez Bankası, yükselen kredi kartı faiz oranlarının özellikle gelir ve borçlanma dengesizliği yaşayan bireylerde faize bırakma eğilimini artırabileceği konusunda uyarıyor.

KÜÇÜK LİMİTLERDE BÜYÜK KULLANIM

Küçük limitlere sahip kredi kartlarında borç bakiyesine dönüşüm oranı oldukça yüksek. Özellikle 50 bin TL ve altı limitlere sahip kart sahiplerinin büyük bir kısmının borçlu olduğu gözlemleniyor. Ancak, daha yüksek limit gruplarında bu oran daha düşük seviyelerde seyrediyor. Toplam limit tutarına göre değerlendirildiğinde ise, yüksek limitlere sahip bireylerin toplam borç yükünün oldukça büyük olduğu görülüyor.

TEMERRÜT RİSKİ ARTIYOR

Finansal koşullardaki sıkılaşma, bireysel kredi tahsilatlarında bir miktar bozulmaya neden oldu. Özellikle kredi kartı harcamalarının taksitlendirilmesi veya borcun faize bırakılması, borçlanma maliyetlerinin yükseldiği dönemlerde bireylerin temerrüt riskini artırabilir.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE DEVREDİLEN BORÇLAR

Son olarak, varlık yönetim şirketlerine devredilen hanehalkı borçlarının miktarında artış yaşandığı belirtiliyor. Bankaların bu borçları devretme eğilimi, maliyetlerin arttığı bir dönemde daha da belirgin hale gelebilir.

Kaynak: KARAR