Seal Açıkhava'da konser verecek Seal Açıkhava'da konser verecek

Arter'in 'Glossolalala' başlıklı yeni sergisi Johanna Gustafsson Fürst'ün iki heykel serisi, Dilek Winchester'ın iki metin yerleştirmesini ve bir video serisini bir araya getiriyor. 
Küratörlüğünü Selen Ansen'in üstlendiği sergi, iki sanatçının farklı mekanlarda, farklı mecralarda ürettiği işleri aynı zeminde buluşmalar ve görüşmelerle bir araya getiriyor.  
Ortak bir deneyim alanı yaratmanın ve tekil sanatsal pratiklerle çoksesli bir birlik kurmanın olanaklarını irdeleyen sergi, sanatçıların dil sorunu etrafında kurguladığı; dili ses, yazı, beden ve mekanla ilişkilendiren çalışmalarından oluşuyor. 
Dilde dil ötesini üretme ve dilsel olanı mekansallaştırma fikrinden yola çıkan 'Glossolalalala', 6 Mart'tan itibaren Arter!in birinci kattaki galerisinde ziyaret edilebilir.

Kaynak: Karar