Kamuoyunda "8. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı. Suçla daha etkin mücadele etmek ve caydırıcı tedbir sağlamak amacıyla bir günlük adli para cezasının asgari tutarı 20 liradan 100 liraya, azami tutarı ise 100 liradan 500 liraya çıkarıldı. Bu düzenleme 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri de dikkate alınarak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek fiili ayrı bir suç olarak düzenlendi. Sonuç olarak örgüt adına suç işleyenler dahi, örgüte üye olmasalar dahi, 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre ceza yarıya kadar indirilebilecek. Bu hüküm yalnızca silahlı örgütler hakkında uygulanacaktır.

SUÇ İŞLEYEN KİŞİ İÇİN 10 YILA KADAR HAPİS

Örgüt adına suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme suçundan ayrı ayrı cezalandırılacaktır. Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlarda silahlı örgüte üye olmayıp örgüt adına suç işleyen kişi de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

TEMYİZ YOLUNA GİDİLEBİLECEK

Cezanın açıklanmasının geri bırakılması kararının Bölge Adliye Mahkemesi veya ilk derece mahkemesi olarak Yargıtay tarafından verilmesi halinde istinaf yoluna başvurulabilir. İtiraz ve temyiz sırasında karar ve ceza usul ve esasa aykırılık açısından incelenecektir.

DOSYA TAZMİNAT KOMİSYONU TARAFINDAN İNCELENECEK

CHP Milletvekili Akay Elektrik Dağıtım Şirketlerine Bakım Uyarısında Bulundu CHP Milletvekili Akay Elektrik Dağıtım Şirketlerine Bakım Uyarısında Bulundu


Cezai konulardaki soruşturma ve yargılamalar ile özel hukuk ve idare hukuku alanındaki yargılamaların makul sürede sonuçlanmadığı durumlarda Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel başvurularda, Anayasa Mahkemesi kaynakları ile soruşturmanın devamını haklı kılan nedenlerin bulunmaması nedeniyle hakkında kapatma kararı verilenlerin, taleplerini belirlenen süre içinde Tazminat Komisyonu tarafından iletmeleri gerekiyor. 

Kaynak: HABERLER.COM