Anayasa Mahkemesi (AYM), Danıştay'ın E-Ticaret Kanunu'nda yapılan bazı değişikliklerin iptali istemini reddederken, bu kararla elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gerekliliklerine uygun olarak faaliyet göstermesine katkı sağladığını vurguladı. Daha önce CHP'nin E-Ticaret Kanunu'nun iptali istemiyle açtığı davayı reddeden AYM, bu kez de Danıştay'ın 4 maddenin iptali talebini oy çokluğuyla reddetti.

Danıştay'ın iptal talebinde bulunduğu maddeler arasında "paylarının en az yüzde 25'ine" ifadesini içeren ekonomik bütünlük tanımı ile Ticaret Bakanlığı'nın yetkilerini düzenleyen "bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkilidir" ifadesi yer alıyordu.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

AYM'nin bu kararıyla birlikte, e-ticaret platformları için yıllık lisans ücreti uygulaması ve Ticaret Bakanlığı'nın denetim yetkileri korundu. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve platformlar, bu karar doğrultusunda gereken adımları atmaya devam edecekler.

Kaynak: KARAR