İTÜ Maden Fakültesi Sismoloji ve Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü öncesinde fay hatları ile ilgili bir akademik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma, uluslararası dergilerde "2023 Mw 7.8 ve Mw 7.6 Kahramanmaraş Deprem Dizisinden Kuvvetli Yer Hareketinin Özellikleri" ve "2023 Kahramanmaraş Türkiye Deprem İkilisinin Hızlı Yırtılmayla Tetiklenmesi ve Basamaklı Fay Kırılma Mekanizmaları" başlıkları altında yayımlandı.

Bu çalışmalar, hem Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı fay hattının durumu hem de Türkiye'deki faylara etkisini içeriyordu.

Prof. Dr. Taymaz, yaptıkları araştırmayı anlatırken, Kahramanmaraş depremlerinin önemli bir kıtasal deprem olduğunu vurguladı. Depremlerin büyüklüklerini 7.96 ve 7.8 olarak belirtti ve bu depremlerin tarihe geçmiş önemli olaylar olduğunu dile getirdi.

Tokat'ı heyelan vurdu: 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı Tokat'ı heyelan vurdu: 900 nüfuslu köy ikiye ayrıldı

Ayrıca, bölgede artçı sarsıntıların devam edeceğini ve önümüzdeki 1-2 yıl boyunca 5.5'ten büyük depremlerin yaşanabileceğini ifade etti.

Taymaz, Kahramanmaraş depreminin bıraktığı noktadan itibaren Elazığ-Bingöl arasındaki fay hattının kırılmadığına dikkat çekti. Bu bölgedeki fayın 6.5 ila 7 büyüklüğünde depremlere yol açabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Ayrıca, geçmişte yaşanan depremlerin verileri incelendiğinde, buralarda büyük depremlerin olabileceği bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Taymaz, Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı'nın devamındaki fay hatlarının da önemine dikkat çekti. Bu fay hatlarının kırılmayan kısımlarının 30-40 yıl önceki kırılmalarını tamamladığını ve bu nedenle büyük depremlerin olabileceğini belirtti.

Ayrıca, Ölüdeniz Fayı'nın Kuzey Anadolu Fayı'nın devamında bulunduğunu ve Lübnan, Filistin, İsrail gibi bölgelerde büyük depremlere ve tsunami riskine işaret etti. (Cumhuriyet)

Editör: DS Haber