Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Atış'ın görevden alınması ve yerine kayyum atanmasının ardından, olası protesto eylemlerini önlemek amacıyla Diyarbakır ve Van'da yasaklama kararlarının süresi uzatıldı.

DİYARBAKIR VE VAN'DA EYLEM YASAĞI UZATILDI

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası, Diyarbakır ve Van'da eylem yasakları artırıldı. Diyarbakır Valiliği, kent genelinde 3-7 Haziran tarihleri arasında duyurduğu 4 günlük eylem yasağını 10 Haziran’a kadar uzattı. Van Valiliği ise 3-9 Haziran tarihleri arasında ilan edilen 7 günlük gösteri ve açık hava toplantı yasağını duyurdu.

VAN VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Van Valiliği, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 3-9 Haziran tarihleri arasında 7 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "03 Haziran 2024 günü Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Atış’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik’in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atanması sonrası terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından sözde protesto etmek amacıyla ilimiz genelinde yasa dışı eylem ve etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmektedir.

Özgür Özel'den 'adalet yürüyüşü' mesajı: Mücadelemiz sürecek Özgür Özel'den 'adalet yürüyüşü' mesajı: Mücadelemiz sürecek

Bahse konu eylem ve etkinliklerin ilimizde de yapılabileceği değerlendirildiğinde kamu düzeni ve güvenliği bozulabileceğinden, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması güçleşeceğinden, Hakkari Belediye Başkanı’nın görevden uzaklaştırılması ile ilgili konular veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak; açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve il merkezimize girişleri 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, Jandarma bölgesi dahil il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 07 Haziran günü saat 14.15'ten 10 Haziran 2024 günü saat 14.14'e kadar 3 gün süreyle daha yasaklanmıştır."

Kaynak: KARAR