Mehmet Şimşek, enflasyon için yeni rakam verdi Mehmet Şimşek, enflasyon için yeni rakam verdi

Hükümet, gayrimenkul ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım-satım yapılmasını ve böylece vergi kaybının önlenmesini hedefleyen önemli bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Torba yasa kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen taslak çalışma, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan yardımcıları ve Gelirler İdaresi Başkanlığı yetkililerince sunuldu.

Satış Yılına Bakılmaksızın Vergi Alınacak

Ekonomim'in haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte gayrimenkul veya arsanın satın alındıktan 5 yıl sonra satılması durumunda dahi gelir vergisi alınacak. Mevcut uygulamada, 5 yıl geçtikten sonra yapılan satışlarda gelir vergisi muafiyeti bulunuyordu. Yeni taslak ile herhangi bir yıl sınırlaması olmaksızın tüm satış işlemlerinden elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi tutulacak. Böylece şehirleşmenin yarattığı arsa ve imar rantı da vergilendirilmiş olacak.

Tapuda Gerçek Satış Bedeline Geçiliyor

Taslağın en önemli maddelerinden biri de bölgesel rayiç bedel uygulamasını içeriyor. Devlet, taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için yeni bir sistem devreye sokacak. Bu sistem, taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulduğu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulmasını öngörüyor. Tapudaki işlemler, bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak gerçekleştirilecek.

Hem Harçlar Hem de Emlak Vergileri Artacak

Bölgesel rayiç bedel tespitiyle birlikte, tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden yapılacak. Bu uygulama, yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten sonra tapuda yapılacak işlemleri kapsayacak. Böylece gayrimenkul alım-satımında belediyelerin rayiç bedelleri yerine, devletin belirlediği bölgesel rayiç bedeller baz alınacak. Bu düzenleme ile milyonlarca taşınmazın rayiç bedel üzerinden ödediği vergiler de ciddi oranda artırılacak.

Kaynak: gazete duvar