İstanbul Planlama Ajansı'nın "İstanbul Barometresi: İstanbul Gündemi" araştırmasının sonuçlarına göre, İstanbul'un gündeminde son üç yılda ekonomi birinci sırada yer aldı.

Raporda, ekonomik durumun genel olarak olumsuz olduğu ve kredi kartı borçlarının ödenememesi gibi sorunların yaşandığı belirtiliyor.

Öne çıkan bazı verilere göre:

  • Son üç yılda kredi kartı kullanan İstanbulluların büyük bir kısmı borçlarını tam olarak ödeyememiş. Katılımcıların yüzde 45,8'i borçlarının tamamını ödeyememiş, yüzde 34,5'i asgari tutarı ödeyebilmiş, yüzde 10,1'i hiç ödeyememiş, yüzde 6,5'i ise asgari ile tam ödeme arasında bir miktar ödeme yapabilmiş.

    Depremzede esnaf faiz indirimli krediden yararlanabilecek! Depremzede esnaf faiz indirimli krediden yararlanabilecek!
  • İstanbulluların büyük bir kısmı maddi yetersizlikler nedeniyle istedikleri gıdaya erişemiyor. Katılımcıların yüzde 65,7'si istedikleri gıdayı alamadıklarını ifade ederken, yüzde 58,1'i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüklerini belirtmiş. Ayrıca, yüzde 9,1'i yeterli yiyecek olmadığı için geceleri aç yattıklarını dile getirmiş.

  • Kanal İstanbul'u destekleyen İstanbulluların oranı yüzde 28'de kalmış.

  • Taksi hizmetlerinden memnun olanların oranı ise yüzde 15'te kalmış.

  • Katılımcıların yüzde 57,2'si ise kalıcı yaz saati uygulamasından memnun değilmiş. (Sözcü)

Editör: DS Haber