Dolar ve euro güne artarak başladı Dolar ve euro güne artarak başladı

Merkezi yönetim bünyesindeki kamu idaresi muhasebe birimlerine teslim edilmek üzere düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Muhasebe Genel Müdürlüğü Genel Açıklaması (Elektronik Teminat Mektupları İşlemleri)" Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzahname, bankalar veya sigorta şirketleri tarafından kendilerine teslim edilmek üzere elektronik ortamda tesis edilen teminat mektupları ile teminat senetlerinin doğrulanması, iletilmesi, saklanması, takası, iadesi ve sürelerinin güncellenmesine ilişkin usul, esas ve teknik standartları belirler. Kamu idarelerinin hizmetinde olan muhasebe birimleri.

Söz konusu kural, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerine verilmek üzere düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin bilgi işlem ortamını düzenlemektedir.

Buna göre, banka teminat mektubu ve kefalet mektubu olarak tanımlanan, Bakanlıkça belirlenen standart ve kurallara göre güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda oluşturulan ve alıcıya elektronik ortamda iletilen elektronik teminat mektubu, bankalar veya sigortacılar tarafından şirketler kendi sistemlerinde oluşturulacak.

Banka, düzenlenen teminat mektubunu “Elektronik Teminat Mektupları Platformu (ETMP)” üzerinden, sigorta şirketi ise elektronik teminat uygulamasını “e-Teminat Mektubu SBR Aktarım Platformları (TMAP)” aracılığıyla elektronik teminat uygulamasına iletecektir."

Belirlenen usul ve esaslara, format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen veya hazırlanmış olsa bile TMAP üzerinden gönderilip alınmayan hiçbir elektronik belge, elektronik teminat mektubu olarak kabul edilemez.

Söz konusu basın açıklamasıyla, "Muhasebe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün genel açıklaması (Elektronik teminat mektuplarının muhasebe birimlerine iletilmesi)" gizlendi.

Yönetmelik 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Kaynak: HABERLER.COM