Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2024-2028 döneminde KOBİ'lerin büyümesini desteklemek için çeşitli alanlarda destekler sağlayacak.

Yerel seçimlerden sonra dikkat çeken anket! Yerel seçimlerden sonra dikkat çeken anket!

KOSGEB'in 2024-2028 Yılı Stratejik Planı'na göre, KOBİ'ler ve girişimler yenilikçi, rekabetçi, ikiz dönüşüm ve ihracat odaklı bir yapıya dönüştürülerek sürdürülebilir bir ekonomik gelecek oluşturulması hedeflenmektedir.

Plan kapsamında girişimcilik ekosistemi güçlendirilecek, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimcilik teşvik edilecek, bölgelere ve teknoloji düzeylerine göre girişimcilik destekleri sağlanacaktır.

Planın birinci yılında odak alanlarında kurulan işletme sayısının 21 bin 500 olması beklenirken, planın sonunda bu sayının 23 bin 500'e ulaşması hedeflenmektedir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde desteklenen işletme sayısının da artırılması planlanmaktadır.

Girişimcilere iş kurma ve yönetme konularında eğitim ve destek sağlanacak ve girişimcilik belgesi almaya hak kazananların sayısının artması öngörülmektedir.

Teknoloji Geliştirme Merkezleri'nin (TEKMER) sayısının artırılması ve teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede TEKMER'lerde kurulacak teknogirişim sayısının artması beklenmektedir.

KOSGEB, özel hedef gruplarında girişimciliği yaygınlaştırmak için çalışacak ve kadın girişimcilerin ve genç girişimcilerin desteklenmesine odaklanacaktır.

KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, ölçeklerinin büyütülmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması için çeşitli destekler verilecektir. İmalat sanayisinin güçlendirilmesine öncelik verilecek ve orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyli sektörlere ayrılan destekler artırılacaktır.

Bu çerçevede, KOBİ'lere finansman desteği sağlanacak, kapasite geliştirme desteği verilecek ve yeşil dönüşüm konusunda destekler sunulacaktır. Ayrıca dijital dönüşüm konusunda işletmelere yol haritası sağlanacak ve dijital olgunluk seviyesi ölçümleri yapılacaktır.

KOSGEB'in bu stratejik planı, KOBİ'lerin büyümesini ve rekabet güçlerini artırarak ekonomiye katkılarını artırmayı hedeflemektedir

Kaynak: anadolu ajansı