İBB kreş ücretlerine yüzde 100 zam yaptı! İBB kreş ücretlerine yüzde 100 zam yaptı!

Şimşek, küresel asgari kurumlar vergisinin birçok ülkenin gündeminde olduğunu vurguladı. Bu vergiyi yasalaştırmayan ülkelerin vergilendirme haklarını başka ülkelere devredeceğini ifade eden Şimşek, "2021 yılında OECD kapsamında yaklaşık 140 ülke, küresel asgari kurumlar vergisi konusunda mutabakata vardı. Bu mutabakat ile yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergilenen ülkelerdeki şubelerine en az yüzde 15 kurumlar vergisi uygulanması öngörüldü. Bu kapsamda başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla ülke, 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştırdı." dedi.

"Vergilendirme Hakkından Vazgeçmemek İçin Uygulanması Gerekiyor"

Şimşek, diğer ülkelerde de yasalaştırma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu ülkede ödediği kurumlar vergisi yükü yüzde 15'ten aşağıda ise asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştıran ülkeler, ilgili ülkenin almadığı vergi farkını alabilecek. Bu fark vergi alma hakkı öncelikle şirketin faaliyette bulunduğu ülkeye ait. Bu ülkede asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa şirketin ana merkezinin olduğu ülke bu vergiyi alabiliyor. Burada da asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa aynı gruba dahil şirketlerin bulunduğu üçüncü ülke tarafından bu vergi alınabilecek. Kurulan model, çok uluslu şirketlerin kazançlarının her hal ve takdirde yüzde 15 vergi yükü taşımasını amaçlıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'de de bu uygulamanın zorunlu hale geldiğine dikkat çeken Şimşek, "Ülkemizde de çok uluslu şirketler faaliyette bulunuyor. Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak." dedi.

Kaynak: Karar