Gelir İdaresi Başkanlığı'nın talimatında şu hususlar yer alıyor:

  • Usulsüzlük, özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası gibi devlete ödenmesi gereken tüm vergi cezaları için hiçbir şekilde uzlaşma yapılmayacak.
  • Vergi daireleri, cezaların tahsili sırasında herhangi bir indirim teklifi sunmayacak.
  • Bu karar, 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve bugünden itibaren yapılan tüm uzlaşma başvurularında uygulanacak.

Gönderilen mesajın detayları:

Türkiye'nin ünlü kahve zinciri iflasla karşı karşıya! Türkiye'nin ünlü kahve zinciri iflasla karşı karşıya!

"24/06/2024 Pazartesi'nden itibaren tüm birimlerinizde yapılacak uzlaşmalarda, uzlaşmaya konu vergi tutarları ile tüm ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmaksızın, aynı tutarlar mükellef ya da mükellef temsilcisine teklif edilecektir.

Tutanak Tutulacak:

  • Uzlaşma konusu vergi ve ceza tutarları olduğu gibi mükellef ya da mükellef temsilcisine teklif edilecek, tutarlarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır.
  • Bu haliyle uzlaşma vaki olabilir ya da uzlaşma vaki olmadığı tutanağı imzalanacaktır.
  • Bu durum uzlaşma yapacak tüm birimlere bildirilecek ve hassasiyetle eksiksiz riayet edilmesi gerekmektedir."

Öte yandan, vergi cezalarını indirim olmadan kabul edenler, geçmişte olduğu gibi kendilerine sunulacak yapılandırmalardan faydalanabilecekler

Kaynak: BirGün