1. Yargı Paketi taslağı, ANKA Haber Ajansı tarafından ele geçirildi. 38 maddeden oluşan taslak, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na eklenmesi önerilen maddeleri içeriyor. Bu taslağın içinde yer alan 22. madde, kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak tartışılıyor.

Bu maddeye bazı hukukçular "yeni tip casusluk" suçu adı veriyor. Taslak, Türk vatandaşları, kurumlar ve yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranları, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda hareket etmekle suçluyor. Bu kişiler hapis cezası ile cezalandırılacak.

AK Partili Adıyaman İl Başkanı Görevinden Ayrıldı AK Partili Adıyaman İl Başkanı Görevinden Ayrıldı

Taslakta yer alan düzenlemenin gerekçesinde, "Devletin iç veya dış siyasal yararına yönelik olarak gerçekleştirilen bazı faaliyetlerin cezalandırılması kabul edilmektedir. Bu kapsamda iktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni, teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan, kritik altyapılar ve enerji gibi diğer yararlar da devletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içinde kabul edilecektir" ifadeleri yer alıyor.

Taslak metindeki düzenleme şu şekilde:

Madde 339/A- (1) Bu bölümde düzenlenen suçları oluşturmamak kaydıyla, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda; a) Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar, b) Türkiye’de suç işleyenler, hakkında, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. Fiilin, bu bölümde düzenlenen suçlar dışında başka bir suç oluşturması halinde hem bu suçtan hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur. (2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir. (3) Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır. (4) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Yargı Paketi ile getirilmesi planlanan yeni suçun gerekçesi oldukça muğlak. 5237 Sayılı Kanun'da "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" suçlarının düzenlendiği, ancak bu düzenlemenin "Belge ve bilgi temini veya açıklanması dışında devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine olacak şekilde gerçekleştirilen diğer faaliyetler bakımından herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir" denilerek yetersiz olduğu belirtilirken, yeni getirilecek maddeyle "diğer faaliyetler" adı altında yeni bir suçun kabul edilmesi öngörülüyor

Kaynak: gerçek gündem