Yazar-Şair Nesrin Usta’nın kaleme aldığı ‘Bir Kadın Ağlıyor’ şiir kitabı, edebi, sosyolojik, çevre, felsefi
bakış açısı ve insan yaşamına dair şiirler içeriyor. Tunç Yayıncılık tarafından basılan kitap raflarda
yerini alarak okuyucusunu bekliyor. Şair Usta’nın duygusal bir yaklaşımla yazdığı şiir kitabında,
herkese hitap edecek dizeler yüreklere dokunuyor. Okuyucu, duygusal ve aşk ile bezenmiş mısralarda
adeta kendisini bulabiliyor. Aslında kitabın isminden de anlaşıldığı gibi, bir kadının acı dolu
hayatından yola çıkılarak kaleme alındığı zaten anlaşılıyor. Her ne kadar şiir kitabının ismi ‘Bir Kadın
Ağlıyor’ olsa da, hiçbir zaman bir kadının acı çekmesi ve bu acıyı şiirlere dökmesini elbette istenmez.
Bir nevi hayat dersi niteliğindeki bu şiir kitabı, birçok kişi için umarım örnek teşkil eder ve buna benzer
acılar, dramlar, mutluluk veya sevda ayrılıkları yaşayan birçok kişi yüreğindeki o duyguları mısralara
dökmeleri için cesaret olur. Öncelikle yaşamına dair şiirler yazmaya başlayan Yazar-Şair Nesrin Usta,
hem duygusal hem de sosyolojik olarak daha da ileriye taşıdığı ‘Bir Kadın Ağlıyor’ adlı şiir kitabıyla
daha çok yüreklere değiniyor. Usta’nın kaleme aldığı bu muhteşem şiir kitabını okumanızı tavsiye
ederiz.