Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, Ankara Üniversitesi’nde  “barınamıyoruz” ve "geçinemiyoruz" eylemi yapmak isterken gözaltına alınan öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca (KYK) burs ve kredilerinin kesildiğini belirterek, "Siyasi iktidarın işkencelerle, gözaltılarla, disiplin soruşturmalarıyla yıldıramadığı öğrencileri burs ve kredilerini keserek açlık ile terbiye etme çabasına karşı öğrencilerin yanındayız" açıklamasını yaptı.

ÇHD Ankara Şubesi, Ankara Üniversitesi'nde burs ve kredileri kesilen öğrencilerle ilgili bugün basın toplantısı düzenledi. Toplantıda şu açıklama yapıldı:

“Öğrencilerin artan barınma ve geçinme sorunlarına ilişkin olarak 12 Aralık 2021 tarihinde üniversite öğrencileri tarafından Ankara’da yapılmak istenen ‘Barınamıyoruz’ eylemine ve yine 14 Aralık 2021 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapılmak istenen ‘Geçinemiyoruz’ forumuna polis saldırısı gerçekleşmiş, öğrenciler işkenceyle gözaltına alınmıştı.

Bizler o süreçte gözaltına alınan öğrencilerin yanında bulunmuş, gözaltı takiplerini yapmış ve gerekli hukuki başvuruları gerçekleştirmiştik. Ancak bugün, üniversite öğrencilerine yönelik saldırının bir başka boyutu ile karşı karşıyayız. Gözaltına alınan öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu tarafından ödenmesi gereken kredileri ve bursları bir süredir ödenmemektedir.  

“ANKARA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN …. YAZISINA İSTİNADEN”

Kredi ve bursları yatırılmayan öğrencilerin başvuruları üzerine Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere verilen cevapta:

‘…almakta olduğunuz öğrenim krediniz Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün …. yazısına istinaden yapılan inceleme neticesinde Kredi Yönetmeliğinin 11-h maddesine (Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan… öğrencilere kredi verilmez.) istinaden kesilmiştir’ denilmektedir.

“YÖNETMELİK MADDESİ BURS-KREDİ ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN BURS VE KREDİLERİNİN KESİLMESİNE İLİŞKİN BİR DÜZENLEME DEĞİLDİR”

Öncelikle belirtmeliyiz ki İlgili kanun ve yönetmelikte burs ve kredilerin ne şartlarda kesilebileceği tahdidi olarak sayılmaktadır. Bahsedilen yönetmelik maddesi, burs-kredi almakta olan öğrencilerin burs ve kredilerinin kesilmesine ilişkin bir düzenleme değildir. Bu nedenle yapılan idari işlem daha başından hukuka aykırıdır.

“İHTİYAÇ DUYAN TÜM ÖĞRENCİLER YÖNÜNDEN GEREKLİ BAŞVURULARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bu hukuka aykırı işlemlere karşı bizlere başvuran tüm öğrenciler yönünden gerekli hukuksal süreçleri başlatmış bulunuyoruz ve ihtiyaç duyan tüm öğrenciler yönünden gerekli başvuruları gerçekleştireceğimizi de bu basın açıklaması aracılığı ile duyuruyoruz.

“BAKIŞ AÇISI KABUL EDİLEMEZ”

‘Forum’ gibi fikir alışverişi içeren bir etkinliğin ya da suç unsuru içermeyen bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün ‘anarşi’ ve ‘terör’ olayı olarak değerlendirilmesi iktidarın hak arayanlara, eşitlik talep edenlere bakış açısını açıkça ortaya koymaktadır, bu bakış açısı kabul edilemez.

“İKTİDAR, ‘BARINAMIYORUZ’, ‘GEÇİNEMİYORUZ’ DİYEN ÖĞRENCİLERİN BURSUNU KESEREK ONLARI BİR KEZ DAHA AÇLIĞA MAHKÛM ETMİŞTİR”

İktidar zaten kalacak bir yurt bulamadığı için ‘Barınamıyoruz’ diyen; zaten geçim derdiği yaşadığı için ‘Geçinemiyoruz’ diyen üniversite öğrencilerinin bursunu keserek onları bir kez daha açlığa mahkûm etmiştir.

“ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ”

Siyasi iktidarın işkencelerle, gözaltılarla, disiplin soruşturmalarıyla yıldıramadığı öğrencileri burs ve kredilerini keserek açlık ile terbiye etme çabasına karşı öğrencilerin yanındayız. En başından beri takipçisi olduğumuz bu süreci sonuna dek takip edeceğimizi; eşitsiz, haksız, hukuksuz uygulamalara karşı mücadele eden tüm öğrencilerin avukatlığını yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

 

Kaynak: anka