HAMİD AHMADZADEH

Tüm Makaleleri

HAMİD AHMADZADEH

1954 yılında, Türk dün-
yasının mazlum yavrusu olan

Azerbaycan’da doğdu. İlk öğ-
retmeni meşhur yazar “Samed

Bahrengi” sayesinde Türk Dili

ve Edebiyat sevdalısı olan Ha-
mid Ahmadzadeh, bu uğurda-
ki değerleri koruma girişimle-
rinden ötürü başkaldırmış ve defalarca tutuklanmıştır.

Okul hayatı boyunca bir matbaada çalışarak sonunda
Edebiyat dalında lisansını tamamlamış ve ardından
Gazetecilik yüksek lisansını da almayı başarmıştır.

1978 yılında, İran’da Pehlevi Pars devleti devri-
lirken, İbad ve Nevruz isimli kardeşleriyle birlikte,

Azerbaycan’da bir ilk olarak “Yıldız” isimli Türkçe

gazete yayınladılar. O zamandan beri Güney Azer-
baycan Türkleri tarafından her yıl 27 Ocak’ta, gazete-
nin yayınlanış tarihi kutlanmaktadır. Türkiye, İran ve

Azerbaycan’da bu gazete ile ilgili toplam üç adet yük-
sek lisans tezi yazılmıştır. Hamid Ahmadzadeh aynı

zamanda şiir dalında “Şehriyar”ın da öğrencisi olmuş-
tur. Türk Kültür Destanlarına büyük önem veren ya-
zar, hayatını bu değerleri korumak adına araştırmalara

ve kitaplar yazmaya adamıştır. Elinizdeki “Kerem ile
Aslı” destanı Perslerin yaşadığı bölgelerde bulunan

eski Türklerin Türk köylerini ve şehirlerini de ön pla-
na çıkarır ve ana dilimizin sınırlarını, Perslerin yaşa-
dığı sınırlarda da anlatmaktadır.

Hamid Ahmadzadeh’in bugüne dek yayınlanmış
eserleri;
1- İran Aşkları
2- Seçilmiş Türkü Şiirleri
3- Anam Bilen Baytılar
4- Türkü Ğocalmişidi (Eski Türkler)
5- Uşak Nağmeleri
6- Hikâyeler

7- Bir Kern Sükut 100 Yıl önce Ermenilerin Gü-
ney Azerbaycan’da Katliamları

8- Güney Hasretler
9- İbrahim Ethem

10- Tahir ile Zühre(200 den fazla ana dilimiz hak-
kında makale)

11- Kerem ile Aslı
12- Tebriz Güzeli
13- Ağa Hanım ve Onun Yaşamı
14- Yıldız Gazetesi