Simit Fiyatı Kararına İtiraz: Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Yargıya Gidiyor Simit Fiyatı Kararına İtiraz: Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Yargıya Gidiyor

Araştırmalar Z kuşağının aynı yaştaki Y kuşağına göre daha zor durumda olduğunu gösteriyor.

Amerikalı şirket TransUnion, 22-24 yaşlarındaki Z kuşağının harcamalarını, 10 yıl önceki 22-24 yaşlarındaki Y kuşağının harcamalarıyla karşılaştırdı.

Araştırmalar, yüksek enflasyon ve yaşam pahalılığı nedeniyle bugün 22-24 yaş arası gençlerin 10 yıl öncesine göre daha düşük gelire ve daha fazla borca ​​sahip olduğunu gösterdi.

Geçtiğimiz yıl 22-24 yaş arası gençler ortalama 45 bin dolar kazanırken, 10 yıl önce Y kuşağının aynı yaşta ortalama 51 bin dolar kazandığı belirlendi.

Araştırma ayrıca Z kuşağının ekonomi konusunda 10 yıl önce 22-24 yaşlarında olan Y kuşağına göre daha stresli olduğunu ortaya çıkardı.

Finansal durumları hakkında ne kadar güvensiz veya stresli hissettikleri sorulduğunda, Z kuşağı katılımcılarının %14'ü, 10 yıl önce Y kuşağının %8'ine kıyasla "aşırı stresli" olduklarını söyledi.

Üstelik 10 yıl önce Y Kuşağı gençlerinin maddi açıdan “rahat” olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 13 iken, bugün gençlerin yalnızca yüzde 8'i kendini güvende hissediyor.

Kaynak: HABERLER.COM