İletişim olmadan hiç bir canlı hayatını sürdüremez. Tek başınıza bir adaya düşseniz bile bir şeylerle ya da birileriyle iletişim kurma ihtiyacı hissedersiniz.
İletişimin kalitesini ve niteliğinin belirleyen tarz, empati ve üsluptur. Sağlıklı, etkili iletişim için karşılıklı empati kurmak da  çok önemlidir. Karşılaşılacak tüm problemler empati ile aşılır.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin temeli de iletişimdir. Birey iletişim sayesinde de yeme, içme, uyuma, cinsellik gibi temel ihtiyaçlarını karşılar. Yine iletişim sayesinde fizyolojik ihtiyaçlarının yanında, güvenlik ihtiyacı, değer verilme, saygınlık ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının temelinde de mutlaka iletişim vardır. 

Birey, fizyolojik ihtiyaçlarını gidermek için çevresiyle iletişime girmek zorundadır. Değer verilme, saygınlık kazanma, kişinin kendini toplum içinde kanıtlaması dolayısıyla kendini gerçekleştirmesi ancak başarılı bir iletişim stratejisi ile mümkündür. Kendisini ifade edemeyen kişi yaşadığı topluma adapte olamaz. Topluma adapte olamayan birey sosyal ihtiyaçlarını da gidermekte zorluk çeker.

İletişim sayesinde birey psikolojik açıdan ihtiyaçlarını karşılar: Hiç kimse kendini bulunduğu toplumdan soyutlayarak yaşayamaz. Yalnız tek başına yaşayan bir insanın hem fizyolojik açıdan hem de psikolojik açıdan sağlıklı olması beklenemez. Toplumdan izole yaşayan bir insan zamanla içine kapanır, sürekli olarak başarısızlık kaygısına girer, kimlik bunalımı yaşar, toplum içinde kendisini değersiz hisseder.

Başarılı bir iletişimin önemli temel denklemleri vardır. Her birey, gündelik yaşam içinde ailesi ile huzurlu bir ortam içerisinde bulunmak, sıcak ilişkiler içinde olmak ister. Sağlıklı bir aile iletişimi ve ilişkisi bireyin mesleğinde de başarılı olmasını sağlar. İş hayatında da kurulan dostluklar kişinin genel anlamda mutluluğu açısından da önemlidir. Bazen en kolay ve en basit olan süreçler iletişimsel açıdan zora girdiğinde kişinin hayatı da bir kâbusa dönebilir. Aile içerisinde mutsuz bir yaşantı, iş ortamında yaşanan huzursuzluklar iletişimsizlikten kaynaklı süreçlerdir. Bireyler sağlıklı iletişim kurmayı deneyerek temel düzeyde başarıyı ve mutluluğu yakalayabilirler.

İletişimin Lineer ve Homojen Denklemleri: Bilgi Aktarımı, Motivasyon, Heyecanlandırma, Enformasyon, Toplumsal bilinç ve Toplumsal sadakat, Motivasyon, Entegrasyon, İkna etme, etkileme, Birleştirme, Aile birliği ve meslekteki başarı döngüsü, Duyguların doğru ifade edilmesi ve doğru iletişim teknikleri, Bireyleri ve kurumları ilgilendiren konularda farklı görüş ve fikirleri netleştirmek, fikir alış verişi yapmak için saygılı bir şekilde tartışmak, Yaşamın tüm evrelerinde entelektüel gelişim ve sağlıklı bir kişilik oluşumu için eğitim, Kişilerin yetenek ve kapasitelerinin artması için kültürel gelişim ve bilgi aktarmak, Eğlence, tiyatro, dans, sanat, edebiyat, müzik, spor gibi aktiviteler, ayrıca Emredici ve Öğretici iletişim de yöneticiler, astlarıyla sadece bilgi vermek için değil, neleri, nasıl yapacaklarıyla ilgili  kurumsal davranışlarını yönlendirmek amacıyla da iletişim kurmaktadır.
Mevlana’nın dediği gibi, Ne kadar iyi bilirsen bil, söylediklerin ancak karşındakinin anladığı kadardır. 
Önemli Not: İletişimin iyi ve güzel olması için evrensel iletişimin mükemmelliğine ya da meta iletişimin bilimselliğine ne kadar ihtiyaç var tartışılır ama en önemlisi temel ihtiyaçlarımızı karşılarken duygularımızla içtenlikle kurduğumuz empatik iletişimdir. Temeliniz sağlamsa üst inşanız zaten hayranlık uyandırır. Kendinize ve çevrenize hayran olmanız dileğiyle.