Cambridge Üniversitesi ve King's College London'dan bir ekip, lupusla yaşayan 676 kişiyle bir araştırma yürüttü. Araştırmada, hastaların dörtte biri halüsinasyon gördüklerini bildirirken, beş lupus hastasından üçü sıklıkla saldırıya uğrama, tuzağa düşme, ezilme veya düşme gibi rahatsız edici kabuslar gördüklerini aktardı.

Yapılan çalışma, halüsinasyon yaşayan hastaların bu semptomlar hakkında konuşmaktan isteksiz olduklarını, birçok uzmanın ise kabusları veya halüsinasyonları hastalık alevlenmeleriyle hiçbir zaman ilişkilendirmediğini ortaya koydu.

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Melanie Sloan, "Klinisyenlerin hastalarıyla bu tür semptomlar hakkında konuşması ve her hastanın bireysel semptomların ilerleyişini yazmaya zaman ayırması önemlidir" şeklinde konuştu.

Araştırmacılar, lupus gibi otoimmün hastalıkları olan kişilerde semptomların alevlenmesinde zihinsel sağlık ve nörolojik semptomların erken uyarı belirtileri olarak nasıl hareket edebileceğinin daha iyi anlaşılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kanseri 7 yıl önceden tespit edebilir! Kanseri 7 yıl önceden tespit edebilir!

Lupus, yorgunluk, eklem ağrısı ve deri döküntüleri gibi belirtilere neden olan ve henüz tedavisi bulunmayan bir durumdur.

Kaynak: KARAR