Bugünlerde hepimiz Filistin de yapılan zulümle yatıp kalkıyoruz. Kamuoyu nedense israil vahşettinin  arkasındaki siyaseti  gündeme getirmiyor. Gerçi buna siyaset denilmez, siyaset deyince akla parti programı geliyor.Türk dil kurumuna göre siyaset  devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayışdır.
Halbuki bu seçilmişlerin uyguladığı, onlara göre dinin emirleridir.Mesela geçen günler de Netanyahu askerlere seslenerek amalek kavminden bahsetti ve şu cümleleri kullandı, "Amalekin size yaptıklarını unutmayın! " Durub dururken bu amalek nerden çıktı demeyin, Netanyahu bu dini terimi Tevrat'a atfen kullandı. Ne diyor peki Tevrat amalek ile ilgili? Samuel 15:3:" Şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait olan her şeyi tümüyle yok et*, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın ve erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür.


Malum bugünün ameleki Filistinliler. Bir taraftan kendisini ve temsil ettiği ülkeyi koyu demokrat olarak tanımlıyor. Düşünün adam sürekli Tevrat'a atıf yaparak demeçte bulunuyor. Ve yaklaşık bir ay önce İsrail'de Joe Biden ile bira araya gelip Demokrasiden taviz vermeyeceğini söylüyor. Çok merak ediyorum bize Demokrasi anlayışını anlatmaya kalkarsa, Tevrat ve Talmudun hangi pasajından bize örnekler verecek. Kendisi belki üşenir bize izah etmeye, bu yüzden biz biraz yardımcı olalım bizim seçilmiş muhtereme.Mesela İsrail Shahak'ın kitabını örnek verebiliriz. Kitabın adı Yahudi tarihi ve yahudi dini. İsrail siyasetini anlamak isteyenlere şiddetle tavsiye ederim. Bu Kitapta yahudinin yahudi olmayanlara(yahudi olmayanlar=gojim) karşı olan düşünceler ortaya atılyor.


Burda anlatmak istediğim sadece Netanyahu'nun kişisel görüşü değil, israil'de din ile siyasetin birbirinden ayrılmadığını göstermek .İsrail tarihini yakından takip edenler bilir. İsrail bir teokrasi devletidir ve bunu kurulduğundan beri her dönemin Başbakanı ifade etmiştir. Savaşlarında bile dini terimleri seçiyorlar.

1967 İsrailin 6 gün savaşı gibi.Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Boş olan yeri ve de içindekileri 6 günde yarattı. Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. 7. güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işlerden o gün dinlendi.” (Tevrat, Yaratılış 1:1-2, 2:1,2). Vaad edilmiş topraklar, yahudiler için İsraili kurulduğundan beri, hatta daha 1. Dünya savaşından beri bir hedeftir.

İsrail bayrağının mavi beyaz renklerde olup iki mavi çizginin arasında ki davud yıldızı vardır. İki çizgi firat ve nil nehrini simgeler. Tevrata göre:  O günde Rab, Abraham'la ahdedip dedi: Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar bu diyarı, Kenileri ve Kenizzileri ve Kadmonileri ve Hittileri ve Perizzileri ve Refaları ve Amorileri ve Kenanlıları ve Girgaşileri ve Yebusileri senin zürriyetine (soyuna) verdim.Bugün diğer adı ile Büyük orta doğu projesi olarak biliniyor.

Vaad edilmiş topraklar Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, İran'ın batı bölgesi, Suudi Arabistan Kuzeyı ve Türkiyenin güney doğusunu kapsıyor. Yine de bu sınırlar daha net bir şekilde çizilmiş değil. Dikkat edilirse yukarı da zikretiğimiz ülkeler kriz bölgeleri olarak sayılyor. Güneydoğu sorunu, PKK ve Kuzey Irak  bunları göz önünde bulundurmadan sağlıklı adım atmak mümkün değil. Burda bir ek bilgiye de yer vermeliyim. Yahudiler arasında İsrail devletini tanımayan gurublar var, Neturai Karta gibi. Sürekli israil devleti ve siyonizm aleyhinde gösterilerde bulunur ve Filistin lehine demeçler verir ve  Filistin bayrakları kullanırlar. Neturai karta ya göre İsrail devleti Tanrı tarafından kurulmalı ve bunu Mesih in görevi olduğuna inanırlar. Mesih gelmeden önce kurulduğu için İsrailin kurulmasını günah sayarlar.


Yine konumuza dönersek burda anlatmak istediğim, bu öyle bir din ki yahudi olmayana yaşama hakkı tanımıyor.Bu İsrail Filistin meselesi değil, Filistinliler yerine hinduyu katın veya hıristiyanları, emir aynı emir. Israil dünya için bir sorun olduğunu görmeden orta doğuda kolay kolay kan durmaz. Bu meselenin üstüne gidemezsek bu mesele bizim üstümüze gelecek ve çoktan geldi bile. Kırk yıldır büyük orta doğu projesi deniyor, gerçi bu proje daha eskilere dayanıyor. Ben Almanya doğumluyum inanın buralarda bu tarz konuları medyada kolay kolay duyamazsınız burdakilerin böyle bir programdan haberleri yok. Sebebi belli, çünkü İsrail Berlin'de İsrail'de olduğundan daha güçlüdür. Kusura bakmayın ben güçlü diyorum Fakat Satılmış basın desek yeridir. Yahudileri koruma yasasınıda geliştirmişler. Almanya da İsrail hükumetini eleştirseniz dahi antisemit (yahudi düşmanı) olarak damgalanyorsunuz.

İslam ansiklopedisine göre Talmud ve mişna:
Rabbânî gelenekteki inanışa göre Tanrı, Sînâ dağında Hz. Mûsâ’ya yazılı olan Tevrat’ın (Torah şebikhtav) yanı sıra onun da açıklaması niteliğindeki sözlü Tevrat’ı da (Torah şebe‘al pe) vermiş, bu Tevrat şifahî yolla Mûsâ’dan Yeşu’ya, ardından sırasıyla İsrâiloğulları’nın ileri gelenlerine (hâkimler), peygamberlere, büyük meclis üyelerine, yazıcılara, nihayet yahudi din âlimlerine aktarılmış (Pirke Aboth, 1/1), milâttan sonra III-VII. yüzyıllar arasında bu âlimler tarafından da Mişna, Tosefta ve Talmud metinlerini oluşturacak biçimlerde derlenmiştir.

Şimdi bu sözde rivayetlerden alıntılar yapalım:

Kethuboth 111a:

"Yeryüzünde tüm memleketler İsrail toprağı yanında aşağılık kalır."

Kethuboth 111b:

"Dünyada hakimiyet sağlayacak en önemli unsurlardan biri çok üremektir. Bütün yeryüzündeki gayri Yahudiler eşektir. O gün geldiği zaman bunlar yer altında kendileri için kazılmış olan yerlere girip ebediyen yer altında yaşayacaklardır."
Sanhedrin 76b-76a:

"Yehova bir gayri Yahudi'ye malını iade edeni kesinlikle affetmez."

Talmud’un Baba Bathra 54 kısmında şöyle denir:

“Gayri Yahudinin sahip olduğu mallar, çölde ayağınızın altındaki sahipsiz araziye benzerler, kim evvel alırsa onun olur”.

Bu konuya meraklı olanlar  buna benzer anlatımlar bulabilirler. Dediğim gibi İsrail'in devlet teorisi anlamak için bu kaynaklara bakmak'ta fayda var.